Aspergillus

Sada tří kusů dekorativního skla. Dvě mísy různé velikosti a váza. Dekor a barevnost skla jsou inspirovány plísněmi, které vznikají na potravinách: aspergillus. Fascinující strukturu mikroskopických snímků plísní jsem ve stylizované podobě přenesla, pomocí techniky pískování a broušení, na všechny tři kusy. Čirá mísa má nejjasnější strukturu. V prostřední míse, která je z opálového skla, se struktura začíná ztrácet. V poslední vrstvě-váze pak strukturu skoro nevidíte. Tak jako se plíseň postupně objevuje, od momentu kdy je neviditelná, až po své finální stádium, je tento časový horizont přenesen na strukturu jednotlivých váz. 

ENG
Aspergillus is a set of three pieces of decorative glass; two bowls of different size and one vase. The décor and glass color are inspired by mold which grows on food – aspergillus. The fascinating structure of mold captured on microscopic images was transferred in a stylized way on all three pieces using sandblasting and grinding techniques. The most transparent bowl has the clearest signs of mold structure. The middle bowl, made from opal glass, represents a transition where the structure begins to disappear. The vase has the structure barely visible. As the mold slowly grows, from the point where it’s invisible all the way to its final stage, the same process and timeline can be observed on the structure of the set.

Material: sklo
Technologie: foukání 
Foto: Tomáš Slavík