Charlotte

Hlavní inspirací se pro mne bylo období art deca, kdy se často pracovalo s čistou geometrií a ušlechtilými materiály. Tyto principy jsem se rozhodla zpracovat v rámci dnešní doby, v novém kontextu. Tělo flakónu vzniká proniknutím dvou skleněných válců a prostor pomyslného průniků mizí a je vyplněn třpytivým parfémem. Každý druh parfému je symbolizován také víčkem z jiného druhu dřeva. Výběr dřeviny je úzce spojen se složením parfému.

ENG

When creating this perfume bottle I was strongly inspired by the Art Deco period and the usage of pure geometry and noble materials. I decided to reflect the Art Deco approach in the present day and in a new context. The body of the perfume bottle is a result of two penetrated  glass cylinders and the intersection of the cylinders is replaced with a gleaming liquid which is a perfume itself. Each type of perfume has its own wooden cap. The type of a selected wood depends on the composition of the perfume. Therefore each scent is represented by a different type of wood.

Material: sklo, dřevo
Technologie: foukání do formy
Foto: Jan Červenka
Model: Karolina Marková