Mirrorlovers

Kolekce Mirrorlovers je propojením produktového designu a objektu. Tři odrazivé sochy, které slouží každé ženě, každý den. Kruhové zrcadlo je hlavním průsečíkem všech produktů, ztělesňuje lehkost, jednoduchost a vyváženost, kdežto jeho zasazení a variabilita utváří osobní prostor každé ženy. Mirrorlovers je propojení skla a kovu. Subtilita přechází v jasný řád a kromě nezbytné funkčnosti ozáří každý interiér. Tento projekt vznikl ve spolupráci s Jitkou Frouzovou.ENG

Mirrorlovers collection combines a product design and an object. Three reflective mirrors are here to serve every woman every day. The circular mirror is the main intersection of all three products, it represents lightness, simplicity and balance, while its anchoring and variability shapes the personal space of the woman. Mirrorlovers collection embodies the link between glass and metal. The subtlety passes into clear order and it lights up every interior. This project was created in cooperation with Jitka Frouzova.

Material: sklo, nerez
Foto: Johana Němečková
Model: Markéta Rádková