Orbit

ORBIT je faktickým zhmotněním reflexe. Je to soubor zrcadlových luxusních objektů, které fungují jako solitéry i jako homogenní kolekce určená do interiéru. V základní kompozici jednotlivé objekty vytváří zdánlivý dojem oka, které umocňuje důležitost zraku při vnímání těchto zrcadel. Tak jako se žena vzhlíží v zrcadle, tyto zrcadlové objekty ji také pozorují a vypovídají o její kráse. Jednotlivé objekty jsou však schopny vyvolat i pocit soukromí a intimity, a to především díky paravanové stěně a možnosti variabilního rozmístění umožňujícího rozlišnou scénografii a vyjádření potřeb uživatele.

 

ENG 

ORBIT is a factual materialization of reflection. It is a composition of luxury mirror objects which functions as stand-alone solitaires as well as homogeneous collection designed for interiors. In the basic set-up the objects create an illusion of an eye, which plays a key role when observing and perceiving the mirrors. A woman looks in the mirror and the mirror objects look back and worship her beauty. On the other hand, the objects are also able to give you a sense of privacy and intimacy. Such feeling can be achieved thanks to the screen and the endless variability of the objects in your environment which reflects the needs of the user and is able to create various scenography options.

Material: sklo, nerez
Technologie: laserování. ohýbání, svařování 
Foto: Jan Červenka

Model: Kateřina Brůhová