PUK!

Váza představuje moment, kdy je příroda silnější než uměle vytvořená přesdstava člověka. Moment kdy se vězněná rostlina osvobodí a prorazí si cestu ke svobodě, ke světlu. 

Má váza symbolizuje nikdy nekončící boj mezi přírodou a člověkem. 

ENG

The vase represents a fraction of time when the nature dominates an artificially created idea of an individual. It represents a moment when a captured plant is set free - liberated and it pierces its way up to the light and freedom. 

Material: beton
Technologie: odlévání do formy
Foto: Jan Červenka