Read Nordic

Stánek READNORDIC vznikl pro účely veletrhu Svět knihy Praha. Tento projekt, který vznikl na prostoru 150 m2 byl navrhován tak, aby splnil náročné požadavky zadavatele a zároveň byl natolik originální a přitáhl návštěvníky veletrhu. Na rozdíl od standardních stánků se tento výstavní prostor neuzavírá sám do sebe, ale je otevřen všem. Navíc je faktickým a obrazným styčným bodem celého veletrhu. Tento stánek reprezentuje nejen výstavní místo, ale je to také variabilní prostor určený k odpočinku, přednáškám, prodeji knih a vyžití malých dětí. Jelikož se jednalo o jednorázový a dočasný projekt, byl zvolen recyklovatelný materiál nejvíce šetrný k životnímu prostředí – papír. Zvolený materiál navíc silně odkazuje na samotné knihy a vztah severských zemí k přírodě.

Stánek READNORDIC byl vybrán jako vítězný návrh ze zhruba 50 projektů. Jedná se o společný projekt, který vznikal ve spolupráci se Skandinávským domem a mojí kolegyní Markétou Rádkovou

ENG

The READNORDIC stand was created for the largest book fair in Prague- Svět knihy Praha. The stand occupied the surface of 150 m2 in the central area of the fair. It was designed to meet the high standards and requirements of the exhibitor while at the same time it had to be original and attractive for the visitors. Contrary to the regular stands this project is open, welcoming and not self-enclosed. Moreover, the stand represented a figurative and a factual point of contact for the visitors. It represents not only an exhibition area, but also a variable place designed for rest, readings, children’s games and a selling place for the books. As it was a one-off temporary project, the chosen material needed to be easily recyclable and eco-friendly. The chosen material – paper - not only met these needs, but it also represented a strong link between the books and the relationship of the Nordic countries towards the nature.The READNORDIC stand was selected as the winning design among other 50 projects. It was a project created in collaboration with the Scandinavian House and my colleague Markéta Rádková.